další akce

akce v rámci platformy PoČin

v rámci vzdělávání v JMK plánujeme na podzim kromě kurzu střediskového minima i další vzdělávání:

  • jednodenní seminář pro revizory,
  • seminář k GDPR a administrativě na středisku,
  • seminář k inventarizaci.

 

Přihlašování na jednotlivé akce bude probíhat přes tyto stránky, spuštěno 1. října 

 

seminář k inventarizaci

KDY? 11.11.2018 (16 - 18.30)

KDE? Brno (SU)

CENA? zdarma

Registrace : přihlašování

lektoři: Jana Godarová - Ellie

 

Povinnost jednou ročně inventarizovat veškerý majetek a závazky vyplývá nejen z našich vnitřních předpisů, ale i z legislativy České republiky. Proto je důležité, abychom ji dělali úplně a správně.

Častým omylem, který přetrvává je, že inventarizace je zkontrolování táborového vybavení a vybavení kluboven či základen. Není tomu tak. Výše popsané je inventura hmotného majetku a je pouze částí celé inventarizace. Chceš-li se tedy dozvědět více, doraž na seminář. Prakticky si ukážeme jak a co všechno by mělo být v inventarizaci kontrolováno.

 

Seminář je určen činovníkům, kteří mají nebo budou mít na starosti provedení inverntarizaci ve své jednotce.

seminář pro Revizory

KDY? 3.11.2018 (9-17)

KDE? Brno (místo bude upřesněno, předběžně SU/MU)

CENA? členové Junáka registrovaní v JMK zdarma, ostatní 250,- Kč

Registrace : zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity

lektoři:  v jednání, koordinuje Jana Godarová - Ellie

jídlo: drobné občerstvení na místě, oběd z vlastních zdrojů nebo v blízké restauraci
 

Seminář je pilotem pro základní kurz pro revizory. Začínající revizoři se seznámí s výkonem funkce v revizní komisi u své organizační jednotky. Zjistí:

  • co se skrývá pod činností revizní komise a proč ji v Junáku máme
  • jak funguje vzájemná spolupráce RK a kontrolované OJ
  • jak, kdy a co kontrolovat u své OJ

Součástí semináře samozřejmě budou praktické ukázky, sdílená dobrá praxe i ukázky vzorů, které budou moci revizoři při své funkci využívat.

 

Seminář je určena pro začínající revizory nebo pro činnovníky, kteří počítají s převzetím této funkce po sněmu. Zároveň osvěžení postupů, vzory a dobrá praxe se určitě může hodit i zkušenějším revizorům.

 

 

seminář k GDPR a administrativě na středisku

KDY? 4.11.2018 (9-16)

KDE? Brno (MU)

CENA? členové Junáka registrovaní v JMK zdarma, ostatní 250,- Kč

Registrace : zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity

lektoři: Vojtěch Zavřel - Cvrček a Žaneta Vítů - Černoška

harmonogram:

  9.00 - 12.00 administrativa na středisku
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 16.00 GDPR
 
- vždy po 2 blocích s 15 min. přestávkou
- jídlo: drobné občerstvení na místě, oběd z vlastních zdrojů nebo v blízké restauraci
 
V části věnované administrativě na středisku se zaměříme na shrnutí administrativních povinností, ale hlavně na praktické postupy a návody, jak si je usnadnit a zjednodušit (omezení papírových dokumentů, sdílení dokumentů,...). Sdílení dobré praxe, nápadů a návodů.
 
V části věnované GDPR shrneme, co (z pohledu naší skautské praxe) v tomto nařízení dopadajícím na ochranu osobních údajů je a co tam není, jaké jsou konkrétní dopady na naši činnost, co v praxi zavést a jak řešit různé situace. Výměna zkušeností s prvními měsíci fungování nařízení. Zaměříme se na praktické situace, které v dané oblasti nastávají (včetně např. fotografování, pořizování kamerových záznamů atd.).
 
 
Seminář je určen pro vedení středisek, příp. okresů, ale i další činovníky, kterých se problematika dotýká.  
 
 
 

 

 

 

dotazy lze pokládat buď v sekci FAQ nebo přímo na email ellie@skaut.cz