další akce

akce v rámci platformy PoČin

v rámci vzdělávání v JMK plánujeme kromě kurzu střediskového minima i další vzdělávání, které se zde průběžně budeme aktualizovat.

 

 

Na podzim bylo plánováno/proběhlo:

seminář k inventarizaci

KDY? 11.11.2018 (16 - 18.30)

KDE? Brno (SU)

CENA? zdarma

lektoři: Jana Godarová - Ellie

 

Povinnost jednou ročně inventarizovat veškerý majetek a závazky vyplývá nejen z našich vnitřních předpisů, ale i z legislativy České republiky. Proto je důležité, abychom ji dělali úplně a správně.

Častým omylem, který přetrvává je, že inventarizace je zkontrolování táborového vybavení a vybavení kluboven či základen. Není tomu tak. Výše popsané je inventura hmotného majetku a je pouze částí celé inventarizace. Chceš-li se tedy dozvědět více, doraž na seminář. Prakticky si ukážeme jak a co všechno by mělo být v inventarizaci kontrolováno.

 

Seminář je určen činovníkům, kteří mají nebo budou mít na starosti provedení inverntarizaci ve své jednotce.

seminář k GDPR a administrativě na středisku

KDY? 4.11.2018 (9-16)

KDE? Brno (MU)

CENA? členové Junáka registrovaní v JMK zdarma, ostatní 250,- Kč

Registrace : zrušeno z důvodu nenaplnění minimální kapacity

lektoři: Vojtěch Zavřel - Cvrček a Žaneta Vítů - Černoška

harmonogram:

  9.00 - 12.00 administrativa na středisku
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 16.00 GDPR
 
- vždy po 2 blocích s 15 min. přestávkou
- jídlo: drobné občerstvení na místě, oběd z vlastních zdrojů nebo v blízké restauraci
 
V části věnované administrativě na středisku se zaměříme na shrnutí administrativních povinností, ale hlavně na praktické postupy a návody, jak si je usnadnit a zjednodušit (omezení papírových dokumentů, sdílení dokumentů,...). Sdílení dobré praxe, nápadů a návodů.
 
V části věnované GDPR shrneme, co (z pohledu naší skautské praxe) v tomto nařízení dopadajícím na ochranu osobních údajů je a co tam není, jaké jsou konkrétní dopady na naši činnost, co v praxi zavést a jak řešit různé situace. Výměna zkušeností s prvními měsíci fungování nařízení. Zaměříme se na praktické situace, které v dané oblasti nastávají (včetně např. fotografování, pořizování kamerových záznamů atd.).
 
 
Seminář je určen pro vedení středisek, příp. okresů, ale i další činovníky, kterých se problematika dotýká.  
 
 
 

 

 

 

dotazy lze pokládat buď v sekci FAQ nebo přímo na email ellie@skaut.cz