VHOD

 

 

je kurz pro získání kvalifikace Střediskového minima. Kurz je určen pro vedoucí středisek i vedoucí jiných organizačních jednotek.

V rámci platformy krajského vzdělávání PoČinu proběhly piloty a kurzy plánujeme organizovat každoročně, minimálně jednou do roka. Doufáme, že vám přijdou VHOD

 další ročník: 25. - 28. 9., 16. - 18. 10. 2020 

 

 praktické informace budou zveřejněny na záložce kde, kdy, jak?

 

Jaká témata můžeš očekávat?

  • komunikace - získávání informací, předávání informací, komunikační styly a kanály, PR, diskutování a zpětná vazba,
  • plánování a organizování pro řízení OJ - analýza stavu, práce s cíli, volba prostředků, sestavení časového plánu, jeho realizace a vyhodnocení,
  • hospodaření OJ - finanční řízení, povinnosti OJ, výkazy, kontrolní činnost, inventarizace, zdroje, vedení hospodaření na středisku,
  • prevence a zvládání krizových situací - právo, přehled právních předpisů, protiprávní jednání a jeho důsledky, prevence a postupy v krizových situacích,
  • tým a vedení - koordinace práce, spolupráce, budování vztahů, leadership, záskávání nových členů, práce s motivací,
  • sebereflexe a seberozvoj - sebeřízení, motivace, priority, osobní cíle,
  • rozvoj druhých - osobní přístup, rozvoj skupiny, poskytování zpětné vazby,
  • skauting - principy, poslání a historický odkaz skautingu, skautská výchovná metoda na středisku, práce s oddílovými plány, Junák jako organizace, ...

jednotlivé tyto oblasti navazují na kompetenční model Junáka

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucí a jejim zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak se snažíme akci zaměřit co nejvíce prakticky, například i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska. Akce sice není zakončena žádnými zkouškami, po absolvenci celého programu se nicméně můžeš těšit na rozšíření své kvalifikace právě o kvalifikaci Střediskové minimum. Akce je zaměřeně zejména na začínající ve funkci, ale věříme, že si zde najdou své i činovníci, kteří už nějakou dobu svou funkci vykonávají.

Vstupní podmínky: určeno pro dospělé činovníky s alespoň čekatelskou zkouškou. Lze v odůvodněných případech dohodnout výjimku.

         KDY? 25. - 28. 9., 16. - 18. 10. 2020 

         KDE? Brno (bude upřesněno)

         CENA? bude upřesněna

Kvalifikace střediskové minimum: v případě účasti na celém programu kurzu střediskového minima, bude účastníkům (v případě, že mají zároveň složenou vůdcovskou zkoušku) udělena tato nové kvalifikace.

 

 

Pokud máš nějaký dotaz k semináři, napiš nám do sekce FAQ na webu. Pokud si myslíš, že odpověď nebude zajímat nikoho jiného, napiš přímo s. Ellie na ellie(at)skaut.cz

 

Proč jet na VHOD - kurz střediskového minima?