VHOD

 

 

je nový kurz pro získání kvalifikace Střediskového minima. Nová kvalifikace je určena pro vedoucí středisek i vedoucí jiných organizačních jednotek.

V rámci platformy krajského vzdělávání PoČinu již proběhly dva piloty, nyní jsme udělali velký krok, který vám doufáme přijde VHOD. Kurzy plánujeme organizovat každoročně, minimálně jednou do roka.

 další ročník 2020 (bude upřesněno)

 

 praktické informace na záložce kde, kdy, jak?

 

Jaká témata můžeš očekávat?

  • komunikace - získávání informací, předávání informací, komunikační styly a kanály, PR, diskutování a zpětná vazba,
  • plánování a organizování pro řízení OJ - analýza stavu, práce s cíli, volba prostředků, sestavení časového plánu, jeho realizace a vyhodnocení,
  • hospodaření OJ - finanční řízení, povinnosti OJ, výkazy, kontrolní činnost, inventarizace, zdroje, vedení hospodaření na středisku,
  • prevence a zvládání krizových situací - právo, přehled právních předpisů, protiprávní jednání a jeho důsledky, prevence a postupy v krizových situacích,
  • tým a vedení - koordinace práce, spolupráce, budování vztahů, leadership, záskávání nových členů, práce s motivací,
  • sebereflexe a seberozvoj - sebeřízení, motivace, priority, osobní cíle,
  • rozvoj druhých - osobní přístup, rozvoj skupiny, poskytování zpětné vazby,
  • skauting - principy, poslání a historický odkaz skautingu, skautská výchovná metoda na středisku, práce s oddílovými plány, Junák jako organizace, ...

jednotlivé tyto oblasti navazují na kompetenční model Junáka

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucí a jejim zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak se snažíme akci zaměřit co nejvíce prakticky, například i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska. Akce sice není zakončena žádnými zkouškami, po absolvenci celého programu se nicméně můžeš těšit na rozšíření své kvalifikace právě o kvalifikaci Střediskové minimum. Akce je zaměřeně zejména na začínající ve funkci, ale věříme, že si zde najdou své i činovníci, kteří už nějakou dobu svou funkci vykonávají.

Vstupní podmínky: určeno pro dospělé činovníky s alespoň čekatelskou zkouškou. Lze v odůvodněných případech dohodnout výjimku.

         KDY? 2020 bude upřesněno

         KDE? Brno (bude upřesněno)

         CENA? bude upřesněna

Kvalifikace střediskové minimum: v případě účasti na celém programu kurzu střediskového minima, bude účastníkům (v případě, že mají zároveň složenou vůdcovskou zkoušku) udělena tato nové kvalifikace.

 

 

Pokud máš nějaký dotaz k semináři, napiš nám do sekce FAQ na webu. Pokud si myslíš, že odpověď nebude zajímat nikoho jiného, napiš přímo s. Ellie na ellie(at)skaut.cz

 

Proč jet na VHOD - kurz střediskového minima?